Табаков, Табакова и съдружници консултира продажбата на „Обединена млечна компания“ ЕАД

Екип от адвокати от адвокатско дружество „Табаков, Табакова и съдружници“, воден от адв. Тодор Табаков и адв. Васил Руйков, успешно консултираха и съдействаха на продавача

Read More »

Адвокатското дружество „Табаков, Табакова и съдружници“ бе поканено и прие за втора поредна година експертният му екип да разработи раздела относно международния арбитраж в България

Адвокатското дружество „Табаков, Табакова и съдружници“ бе поканено и прие за втора поредна година експертният му екип да разработи раздела относно международния арбитраж в България

Read More »

Важна информация

Уважаеми клиенти,

Както вероятно ви е станало известно, в България бяха регистрирани редица случаи на COVID 19. С оглед да се предотврати разпространението на инфекцията и за да защити здравето и живота на своите граждани, Народното събрание с решение от 13 март 2020 г. обяви извънредно положение в страната. И въведоха строги мерки върху извършването на редица търговски дейности, ограничения в придвижването през границите и движението на хора без разумна причина.

Read More »